intro

....

Today, 54% of the global population now live in urban areas.

..

54% van de wereldbevolking woont al in de stad.

....


....

By 2050 this number is expected to reach 85% in the developed world*. 

As the our planet undergoes the largest wave of urban growth in history, we urgently need solutions to help nature flourish in the city and restore our connection with it. 

..

Tegen 2050 is dat in Europa naar verwachting 85%*.

De verstedelijking gaat sneller dan ooit tevoren. De gestage opmars van de steden vraagt om actie: de balans te herstellen.

....


 
 
 
 

....

* Source: United Nations: World Urbanization Prospects.

..

*Bron: Verenigde Naties, World Urbanization Prospects.

....

Forest-green.jpg