....Meet Woody the nuthatch.

..Ken je Woody al?....

 ....He’s our cute little mascot and can tell you all about Wonderwoods.

..Woody is een kleine boomklever die je van alles kan vertellen over Wonderwoods.....

bird-5-c-3-.jpg
bird-4.png

....

“Did you know that…”

..

Wist jij dat…

....

 
....
Many of my bird friends left the city when trees got chopped down to make way for homes and offices. But they’ll be back to visit because they love trees and people!
..
Wonderwoods Engels is voor magisch bos? En dat veel van mijn vogelvriendjes de stad zijn uitgevlogen toen de bomen werden omgekapt voor huizen? Nu hier weer bomen groeien, komen de vogels vanzelf terug.
....
....
They include blackbirds, robins, swifts – and even falcons! Soon you’ll get to know them all by name.
..
Mijn vrienden zijn merels en roodborstjes, zwaluwen en zelfs valken! Ik zal ze allemaal aan je voorstellen.
....
....
We stop the trees falling off the buildings when it gets really windy by securing them to the balcony above.
..
In Wonderwoods kunnen de bomen niet omwaaien omdat ze zijn vastgemaakt aan het balkon erboven.
....
 
 
 

....About Woody..Over Woody....

 
....
I love eating nuts and seeds which I find on trees – and then hide them away like a squirrel so no-one else can get them!
..
Ik ben dol op nootjes en zaden. Die pluk ik uit de boom en verstop ik vliegensvlug (net als een eekhoorn) zodat niemand ze kan vinden. Zie je snel!
....
bird-5-2.png
 
 
Bright-green.jpg