....

Background

A new urban agenda.

By creating a healthy urban microclimate in the heart of Utrecht, Wonderwoods is lending Mother Nature a helping hand.

..

CONCEPT

Nieuwe stadsgedachte.

Door een gezond stedelijk microklimaat te creëren in het hart van Utrecht, helpt Wonderwoods de natuur een handje.

....


....

Trees and plants on and around the towers will breathe in carbon dioxide and other harmful gases and breathe out oxygen. They will also absorb pollutants such as dust, pollen and exhaust fumes, massively improving the air quality for us. 

But that’s not all,the trees will also reduce noise pollution and energy usage in the homes by providing shade and lowering the temperatures in summer. In winter, they’ll shield the buildings – and streets below – from winds.

..

De bomen en planten op, in en rond de torens nemen CO2 en andere schadelijke gassen op en geven er zuurstof voor terug. Daarbij absorberen ze ook vervuilers als fijnstof, pollen en uitlaatgassen. Dat maakt de luchtkwaliteit er veel beter op de lucht wordt natuurlijk gezuiverd en de luchtkwaliteit verbetert. 

Bovendien dempen de bomen het stadsgeluid en hebben ze een gunstig effect op het energieverbruik. In de zomer houdt hun schaduw ons koel; in de winter beschermen ze de gebouwen – en de hele straat – tegen weer en wind.

....


 
 
 
 
 
Forest-green.jpg